Okazanie wsparcie potencjalnemu polskiemu inwestorowi, ustanowienie kontaktu i przeprowadzenie spotkań z wiodącymi przedsiębiorcami runku przetwórstwa mleka.

W związku z zainteresowaniem inwestycyjnym polskiego wiodącego przedsiębiorcy w sektorze przetwórstwa mleka Mlekovita, PBIH przekazała informacje o rynku i ustanowiła kontaktu wiodącymi bułgarskimi producentami produktów mlecznych. Spotkania odbyły się w kilku miastach w Bułgarii w ramach wizyty handlowej.