Wigilijny biznes brunch zorganizowany przez Polsko – Bułgarską Izbę Handlową

Szanowni Państwo, w dniu 18.12.2017r., w Sofii, odbyło się ostatnie w tym rok wydarzenie zorganizowane przez naszą organizację, mające na celu wspierania polsko-bułgarskich stosunków gospodarczych. Polsko – Bułgarska Izba Handlowa zorganizowała wigilijny biznes brunch podsumowujący działalność Izby w 2017 r. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli Prezydent Republiki Bułgarii Rumen Radev wraz ze swoja małżonką Desislavą Radevą. Wśród oficjalnych gości wydarzenia byli wiceminister gospodarki Aleksander Manolev, wiceminister spraw zagranicznych Todor Stoyanov, przedstawiciele w/w administracji, reprezentanci Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Sofii oraz Ambasady Republiki Bułgarii w Warszawie, dyrektor wykonawczy Agencji ds. Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, dyrektor Wykonawczy Bułgarskiej Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych, Prezes Bułgarskiej Izby Przemysłowo Handlowej oraz Prezes Zjednoczonych Klubów Biznesu. W wydarzeniu wzięli udział również uczestnicy polsko – bułgarskiego forum gospodarczego, które odbyło się 05 października 2017 r. w Warszawie. Goście zostali przywitani przez Prezydenta Republiki Bułgarii Rumena Radeva oraz gospodarza wydarzenia Prezesa Polsko-Bułgarskiej Izby Handlowej Vladimira Ruseva. Podczas spotkania dokonano podsumowanie działalności Polsko-Bułgarskiej Izby Handlowej w 2017 roku oraz wskazano kierunki i perspektywy rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych w 2018r. Korzystając z okazji, Zarząd Polsko-Bułgarskiej Izby Handlowej życzy Państwu  Szczęśliwego Nowego Roku.