Polsko – Bułgarskie forum gospodarcze w Warszawie

Drodzy Państwo, w dniu 05.10.2017r., w Warszawie, w ramach oficjalnej dwustronnej wizyty Prezydenta Republiki Bułgarii Rumena Radeva w Polsce, który był gościem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odbyło się  polsko-bułgarskie forum gospodarcze ze spotkaniami B2B. Forum zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Polski oraz Ministerstwo Gospodarki Bułgarii we współpracy z Polską Krajową Izbą Gospodarczą. Polsko-Bułgarska Izba Handlowa była partnerem wydarzenia. Forum zostało otwarte przez wiceministra gospodarki Bułgarii Aleksandra Manoleva oraz wiceministra rozwoju Witolda Słowika. W forum uczestniczyło ponad 170 przedstawicieli polskich firm. Bułgarska delegacja biznesowa składała się z 55 przedsiębiorców. Podczas forum gospodarczego doszło do podpisania 7 umów handlowych o łącznej wartości 30 mln euro, powstały dwa konsorcja, podpisano umowę o współpracy pomiędzy czołowymi organizacjami pracodawców z Polski i Bułgarii oraz podpisano jedno porozumienie o współpracy regionalnej pomiędzy miastami Dobrich oraz Białystok. Szczególnie doniosłym wydarzeniem podczas forum gospodarczego było wystąpienie prezydentów Polski i Bułgarii.