Oferta

 • tłumaczenia umów i dokumentów
 • tłumaczenia dokumentów przetargowych
 • tłumaczenia artykułów, wywiadów itp.
 • tłumaczenia ofert handlowych
 • tłumaczenie i prowadzenie korespondencji handlowej
 • pomoc prawna
 • pomoc w opracowaniu biznesplanu
 • pomoc w zebraniu niezbędnych dokumentów
 • pomoc w znalezieniu biura oraz pracowników
 • wyszukiwanie kontrahentów
 • pomoc w umieszczaniu reklam, ogłoszeń
 • konsultacje z fachowcami z danej branży
 • analiza sytuacji gospodarczej w Bułgarii
 • analiza rynku, konkretnej branży
 • pomoc prawna

Na rzecz Klientów polskich i bułgarskich prowadzimy windykację wobec dłużników mających siedzibę w Bułgarii i/lub Polsce. Windykacja zaległych należności prowadzona jest w trybie polubownym.

 • badanie rynku
 • opracowanie wykazu firm
 • tłumaczenie materiałów promocyjnych i informacyjnych
 • wysłanie oferty
 • pomoc w prowadzeniu rozmów
 • sporządzanie, redagowanie i opiniowanie umów
 • tłumaczenie umów i niezbędnych dokumentów
 • pomoc w wyszukiwaniu nieruchomości
 • pomoc prawna
 • pomoc przy sporządzaniu umów
 • redagowanie i opiniowanie umów
 • pomoc w znalezieniu towarów
 • pomoc w zorganizowaniu transportu z Bułgarii do Polski i odwrotnie
 • wyszukiwanie odpowiednich targów branżowych
 • pomoc w rejestracji
 • tłumaczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych
 • pomoc w znalezieniu hostess
 • pomoc w rozmowach biznesowych
 • konsultacje dotyczące rynku
 • umieszczanie ogłoszeń
 • kontakt z kandydatami

Pomagamy w rozstrzyganiu sporów w drodze mediacji oraz postępowania polubownego pojednawczego.

Kontakt

  Polsko-Bułgarska Izba Handlowa

 • ul. Kołobrzeska 2, 02-923 Warszawa
 • tel./faks 22 625 36 36
 • e-mail: biuro@pbih.com.pl