Oferta

  • tłumaczenia umów i dokumentów
  • tłumaczenia dokumentów przetargowych
  • tłumaczenia artykułów, wywiadów itp.
  • tłumaczenia ofert handlowych
  • tłumaczenie i prowadzenie korespondencji handlowej
  • pomoc prawna
  • pomoc w opracowaniu biznesplanu
  • pomoc w zebraniu niezbędnych dokumentów
  • pomoc w znalezieniu biura oraz pracowników
  • wyszukiwanie kontrahentów
  • pomoc w umieszczaniu reklam, ogłoszeń
  • konsultacje z fachowcami z danej branży
  • analiza sytuacji gospodarczej w Bułgarii
  • analiza rynku, konkretnej branży
  • pomoc prawna

Na rzecz Klientów polskich i bułgarskich prowadzimy windykację wobec dłużników mających siedzibę w Bułgarii i/lub Polsce. Windykacja zaległych należności prowadzona jest w trybie polubownym.

  • badanie rynku
  • opracowanie wykazu firm
  • tłumaczenie materiałów promocyjnych i informacyjnych
  • wysłanie oferty
  • pomoc w prowadzeniu rozmów
  • sporządzanie, redagowanie i opiniowanie umów
  • tłumaczenie umów i niezbędnych dokumentów
  • pomoc w wyszukiwaniu nieruchomości
  • pomoc prawna
  • pomoc przy sporządzaniu umów
  • redagowanie i opiniowanie umów
  • pomoc w znalezieniu towarów
  • pomoc w zorganizowaniu transportu z Bułgarii do Polski i odwrotnie
  • wyszukiwanie odpowiednich targów branżowych
  • pomoc w rejestracji
  • tłumaczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych
  • pomoc w znalezieniu hostess
  • pomoc w rozmowach biznesowych
  • konsultacje dotyczące rynku
  • umieszczanie ogłoszeń
  • kontakt z kandydatami

Pomagamy w rozstrzyganiu sporów w drodze mediacji oraz postępowania polubownego pojednawczego.

Kontakt

    Polsko-Bułgarska Izba Handlowa

  • ul. Kołobrzeska 2, 02-923 Warszawa
  • tel./faks 22 625 36 36
  • e-mail: biuro@pbih.com.pl