Polsko-Bułgarskie spotkanie branży turystycznej

Polsko-Bułgarska Izba Handlowa, we współpracy z Ministerstwem Turystyki Bułgarii z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju oraz Stowarzyszenia dziennikarzy turystycznych “Globtroter”, zorganizowała „polsko-bułgarskie spotkanie branży turystycznej”, które odbyło się w dniu 18.02.2020r., w ramach wizyty Ministra Turystyki Bułgarii w Polsce. W spotkaniu … Continue reading

Czytaj więcej

Współorganizacja Polsko-Bułgarskiego spotkania branży turystycznej w ramach wizyty Ministra Turystyki Bułgarii w Polsce, które odbyło się w Warszawie, w dniu 18.02.2020 r.

Polsko-Bułgarska Izba Handlowa we współpracy z Ministerstwem Turystyki Bułgarii z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju oraz Stowarzyszenia dziennikarzy turystycznych Globtroter, zorganizowała „polsko-bułgarskie spotkanie branży turystycznej” w ramach wizyty Ministra Turystyki Bułgarii w Polsce. W spotkaniu wzięło udział 10 przedsiębiorców bułgarskich i … Continue reading

Czytaj więcej

Spotkanie prezesa Polsko-Bułgarskiej Izby Handlowej z ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Bułgarii, które odbyło się w Ambasadzie RP w Sofii, w dniu 04.02.2020 r.

Prezes Polsko-Bułgarskiej Izby Handlowej, w wyniku serii pozytywnych dla Polski publikacji i działań korzystnych dla polskich przedsiębiorców, został zaproszony przez Jego Ekscelencję Macieja Szymańskiego, pełnomocnego i nadzwyczajnego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Bułgarii, na spotkanie w celu omówienia wspólnych przedsięwzięć … Continue reading

Czytaj więcej

Okazanie wsparcie potencjalnemu polskiemu inwestorowi, ustanowienie kontaktu i przeprowadzenie spotkań z wiodącymi przedsiębiorcami runku przetwórstwa mleka.

W związku z zainteresowaniem inwestycyjnym polskiego wiodącego przedsiębiorcy w sektorze przetwórstwa mleka Mlekovita, PBIH przekazała informacje o rynku i ustanowiła kontaktu wiodącymi bułgarskimi producentami produktów mlecznych. Spotkania odbyły się w kilku miastach w Bułgarii w ramach wizyty handlowej.

Czytaj więcej

Bułgarsko-Polskie forum gospodarcze pod tytułem: „PRZYSZŁOŚĆ EUROPY – ZATRUDNIENIE, WZROST I INWESTYCJE – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”, zorganizowane w mieście Sliven, w dniach 09.09 – 11.09.2019 r.

Polsko-Bułgarska Izba Handlowa we współpracy z Gminą Sliven i Wojewodą okręgu Slivenskiego, w ramach podpisanej umowy współpracy, zorganizowała bułgarsko-polskie forum gospodarcze pod tytułem: „Przyszłość Europy – zatrudnienie, wzrost i inwestycje – razem możemy więcej”. Partnerem wydarzenia była najstarsza i największa … Continue reading

Czytaj więcej