INFORMACJA O RYNKU BUŁGARSKIM

PRZYDATNE LINKI W CELU UZYSKANIA KONTAKTU Z ADMINISTRACJĄ GOSPODARCZĄ.

Ministerstwo Gospodarki (Ministerstwo za ikonomikata – Ministry of Economy) http://www.mi.government.bg/

Krajowy Instytut Statystyczny (National Statistical Institute) http://www.nsi.bg/

Bułgarski Bank Narodowy (Bulgarian National Bank) http://www.bnb.bg/

Bułgarska Agencja ds Inwestycji http://investbg.government.bg/index.php

Agencja Zamówień Publicznych (Agencija po obsztestweni poryczki – Public Procurement Agency) http://www.aop.bg/index.php?ln=1

Agencja ds. Rejestracji (Agencija po wpiswanijata – Registry Agency) http://www.registryagency.bg/?lang=en

Krajowa Agencja Przychodów (Nacjonalna agencija za prihodite – National Revenue Agency) http://www.nap.bg/en/

Krajowa Agencja ds. Zatrudnienia (Nacionałna agencija po zaetostta – National Employment Agency) http://www.az.government.bg/

Agencja Wykonawcza ds. Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Izpyłnitelna agencja za nasyrczawane na małkite i srednite predprijatija – Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency http://www.sme.government.bg/IANMSP/Default_en.aspx Samorządy gospodarcze

Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa (Bałgarska tyrgowsko-promiszlena pałata – Bulgarian Chamber of Commerce and Industry) www. bcci.bg

Bułgarska Izba Gospodarcza ( Bałgarska stopanska kamara – Bulgarian Industrial Association) http://www.bia-bg.com/

Konfederacja Pracodawców i Przemysłowców w Bułgarii (Konfederacjia na rabotodatelite i industrialcite w Balgarija – Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria) http://www.ceib.bg/

Bułgaria – przewodnik po rynku

Recent Posts

Polsko-Bułgarskie spotkanie branży turystycznej

Polsko-Bułgarska Izba Handlowa, we współpracy z Ministerstwem Turystyki Bułgarii z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju oraz Stowarzyszenia dziennikarzy turystycznych “Globtroter”, zorganizowała „polsko-bułgarskie spotkanie branży turystycznej”, które odbyło się w dniu 18.02.2020r., w ramach wizyty Ministra Turystyki Bułgarii w Polsce. W spotkaniu wzięło udział 10 przedsiębiorców bułgarskich i 30 polskich przedstawicieli branży turystycznej. Spotkanie miało również na celu nawiązania współpracy regionalnej, w związku z czym w wydarzeniu uczestniczyło trzech prezydentów bułgarskich miast (Lovech, Kostenec i Biała) oraz wójtowie gmin z Mazowsza (Stare Babice, Serock, Teresin) co pozwoliło na ustanowienie początku współpracy regionalnej pomiędzy miastem Kostenec a gminą Serock oraz pomiędzy miastem Lovech i Kielcami.