Bułgarsko-Polskie forum gospodarcze pod tytułem: „PRZYSZŁOŚĆ EUROPY – ZATRUDNIENIE, WZROST I INWESTYCJE – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”, zorganizowane w mieście Sliven, w dniach 09.09 – 11.09.2019 r.

Polsko-Bułgarska Izba Handlowa we współpracy z Gminą Sliven i Wojewodą okręgu Slivenskiego, w ramach podpisanej umowy współpracy, zorganizowała bułgarsko-polskie forum gospodarcze pod tytułem: „Przyszłość Europy – zatrudnienie, wzrost i inwestycje – razem możemy więcej”. Partnerem wydarzenia była najstarsza i największa organizacja pracodawców Pracodawcy RP. W ramach wydarzenia podpisano umowę o współpracy regionalnej pomiędzy miastem Sliven a Bydgoszczą. W wydarzeniu uczestniczyła liczna delegacja z miasta Bydgoszcz. Podpisana umowa stanowi podstawę do bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami bułgarskich i polskich przedsiębiorstw i stwarza warunki do wymiany dobrych praktyk administracyjnych.