Spotkanie prezesa Polsko-Bułgarskiej Izby Handlowej z ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Bułgarii, które odbyło się w Ambasadzie RP w Sofii, w dniu 04.02.2020 r.

Prezes Polsko-Bułgarskiej Izby Handlowej, w wyniku serii pozytywnych dla Polski publikacji i działań korzystnych dla polskich przedsiębiorców, został zaproszony przez Jego Ekscelencję Macieja Szymańskiego, pełnomocnego i nadzwyczajnego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Bułgarii, na spotkanie w celu omówienia wspólnych przedsięwzięć na rzecz polskich przedsiębiorców na terenie Bułgarii w 2020r.. Jedna z omówionych inicjatyw dotyczy misji gospodarczej przedsiębiorców z Mazowsza do Sofii oraz ustanowienia partnerstwa regionalnego między Mazowszem a okręgiem Sofijskim.

Prezes Polsko-Bułgarskiej Izby Handlowej poinformował Jego Ekscelencję o zrealizowanych już projektach przez PBIH na rzecz rozwoju polsko-bułgarskich stosunków gospodarczych, przynoszących konkretne korzyści dla polskich i bułgarskich przedsiębiorców.

Podobne uzgodnienia poczyniono również z Ambasadą Republiki Bułgarii w Polsce.