Informacje o Polsko-Bułgarskiej Izbie Handlowej

Polsko-Bułgarska Izba Handlowa jest organizacją powstałą w 2006 roku w celu stworzenia warunków rozwoju branży gospodarczej oraz wspierania inicjatyw gospodarczych przedsiębiorców z obu krajów.

 

Izba Handlowa dąży do zwiększania wymiany handlowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Bułgarii, polepszenia jej efektywności, jakości i bezpieczeństwa. Polsko-Bułgarska Izba Handlowa bierze aktywny udział we wspieraniu podmiotów gospodarczych, produktów i usług na rynku polskim i bułgarskim, dąży do utrzymywania dobrych kontaktów i nawiązywania długotrwałej współpracy pomiędzy Polską i Bułgarią.

 

Izba Handlowa przedstawia platformę wymiany doświadczeń pomiędzy krajami i przedsiębiorstwami w sferze gospodarki, nauki i kultury.

 

 

Rada doradców

Rada doradców to organ składający się ze współpracowników Izby, będących przedstawicielami poszczególnych branż. Nasi doradcy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem by wspierać działania Izby w konkretnych dziedzinach jej działalności. Przewodniczącym Rady Doradców jest honorowy prezes Izby – Vladislav Angelov.

Zarząd

Vladimir Rusev

e-mail: biuro@pbih.com.pl

telefon: 22 625 36 36

Warszawa