Misja gospodarcza polskich firm z sektora ubezpieczeń z Bułgarii, która odbyła się w Sofii w dniach 26–27 marca 2019 r.

W związku z wyrażonym zainteresowaniem nawiązania trwałej współpracy z bułgarskimi firmami ubezpieczeniowymi, PBIH zorganizowało misję handlową do Sofii przedstawicieli przedsiębiorców z branży ubezpieczeniowej. Misja Handlowa doprowadziła do nawiązania stałej współpracy handlowej pomiędzy największym bułgarskim ubezpieczycielem a wiodącymi polskimi brokerami ubezpieczeniowymi z Mazowsza.