Współorganizacja Polsko-Bułgarskiego spotkania branży turystycznej w ramach wizyty Ministra Turystyki Bułgarii w Polsce, które odbyło się w Warszawie, w dniu 18.02.2020 r.

Polsko-Bułgarska Izba Handlowa we współpracy z Ministerstwem Turystyki Bułgarii z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju oraz Stowarzyszenia dziennikarzy turystycznych Globtroter, zorganizowała „polsko-bułgarskie spotkanie branży turystycznej” w ramach wizyty Ministra Turystyki Bułgarii w Polsce. W spotkaniu wzięło udział 10 przedsiębiorców bułgarskich i 30 polskich przedstawicieli branży turystycznej. Spotkanie miało również na celu nawiązania współpracy regionalnej, w związku z czym w wydarzeniu uczestniczyło trzech prezydentów bułgarskich miast (Lovech, Kostenec i Biała) oraz wójtowie gmin z Mazowsza (Stare Babice, Serock, Teresin) co pozwoliło na ustanowienie początku współpracy regionalnej pomiędzy miastem Kostenec a gminą Serock oraz pomiędzy miastem Lovech i Kielcami.