Ogłoszenie wyników przetargu

Ogłoszenie wyników przetargu na stworzenie i dostawę platformy interkatywnej

 

logo unia -2

Zamawiający: Beneficjent: Polsko Bułgarska Izba Handlowa Sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Tworzenie warunków do współpracy pomiędzy przedsiębiorcami na Mazowszu dzięki utworzeniu Polsko -Bułgarskiego Klastra Doradczego (dalej PBKD)
Nazwa działania Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach działania 1.6 RPO WM
Wynik: Niniejszym, informujemy, iż przetarg na dostawę serwera wraz z budową platformy interaktywnej wygrała firma DAWIS sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (NIP 534-10-65-701), składając ofertę na kwotę 198 200 PLN netto (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych).

 

Yordan Draganchev
Członek Zarządu