Przetarg na platformę interaktywną

PBIH realizując projekt z działania 1.6 RPO WM współfinansowany ze środków UE ogłasza przetarg na stworzenie i dostawé platformy interaktywnej na potrzeby PBKD.